Jak dedykowana spółka może podnieść Twoją wiarygodność?


W dzisiejszych czasach w Internecie codziennie publikowana jest cała masa fake newsów i innych treści obliczonych na sianie zamętu. Niestety wielu odbiorców tych treści już dawno zdążyło to zauważyć i zacząć samodzielnie weryfikować wiarygodność artykułów, które czytają – np.:

 • jak długo jest zarejestrowana domena
 • czy na stronie jest podana nazwa podmiotu-wydawcy
 • czy ten wydawca naprawdę istnieje i jak długo
 • czy podany adres jest prawdziwy i siedziba wydawcy naprawdę istnieje
 • czy nazwiska autora danego artykułu, oraz pozostałych redaktorów, można odnaleźć w Internecie

Dlatego właśnie, jeśli chcesz skutecznie docierać ze swoim przekazem do większej grupy odbiorców, Twoje strony nie powinny być anonimowe. Wręcz przeciwnie: im więcej informacji o wydawcy ujawnisz, tym bardziej podniesie to wiarygodność danej strony.

jak zostać wiarygodnym wydawcą?

Artykuł 8. prawa prasowego mówi, że wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, nawet bez osobowości prawnej. W praktyce jednak strony (szczególnie te o charakterze politycznym lub opiniotwórczym) wydawane przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, albo wręcz anonimowe, mają dużo niższą wiarygodność od tych prowadzonych przez:

 • spółki prawa handlowego (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Spółka Akcyjna)
 • w mniejszym stopniu – spółki cywilne, jawne, oraz jednoosobowe działalności gospodarcze
masz już firmę

Jeśli już posiadasz firmę (dowolnego z powyższych typów), pod którą możesz i chcesz “podłączyć” działalność wydawniczą, możemy jej użyć i zarejestrować Twoje nowe strony jako tytuły prasowe w sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism, a Ciebie lub wybraną przez Ciebie osobę wskazać jako redaktora naczelnego.

nie masz firmy

Jeśli nie masz firmy, której chciałbyś używać do działalności wydawniczej, możemy ją dla Ciebie stworzyć i następnie obsługiwać (z pomocą naszych partnerów). Nasza pomoc obejmuje:

 • dogadanie szczegółów formalnych tak, aby nowa spółka była optymalna kosztowo, a przy tym (jeśli będziesz tym zainteresowany) mogła obsługiwać też inne Twoje przedsięwzięcia
 • rejestrację nowej spółki z o.o. (przy użyciu portalu S24)
 • prowadzenie pełnej księgowości przez profesjonalne biuro rachunkowe
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ZUS i podatkowych
 • pomoc w założeniu dedykowanego konta bankowego
 • terminowe opłacanie podatków i innych opłat
 • wszelkiego rodzaju raporty i sprawozdania z działalności
 • obsługa kontroli i kontaktów z urzędami
 • dedykowany adres siedziby i redakcji na potrzeby rejestracji w sądzie i urzędach (do wyboru 8 miast)
 • odbieranie i skanowanie korespondencji przychodzącej na ten adres (również listów poleconych)
 • eleganckie biuro z możliwością wynajmu salki konferencyjnej na godziny (zdjęcie tytułowe przedstawia ich 10-osobową salkę w samym centrum Poznania)
 • dedykowany stacjonarny numer telefonu (przekierowanie rozmów na telefon komórkowy 24/7, lub odbieranie przez pracownika w godzinach biurowych wg przekazanego schematu rozmowy)
 • dedykowany numer faksu (przekierowanie na email)

a w pakiecie Agencja informacyjna dodatkowo:

 • rejestrację dedykowanej spółki jako wydawcy w sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism
 • stworzenie brandu wydawcy (domena, strona “korporacyjna”, oprawa graficzna)
 • emisję ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie, zachowywanie innych pozorów realnie działającej redakcji

Twoja realna rola może ograniczać się do zaledwie:

 • opłacania faktur – na większość kosztów dostaniesz po prostu zbiorczą fakturę od nas, natomiast kilka niewielkich opłat sądowych w pierwszym miesiącu trzeba będzie wykonać bezpośrednio z prywatnych kont przyszłych wspólników
 • znalezienia i wskazania zaufanych osób – szczegóły niżej

od czego zacząć zakładanie spółki?

W skrócie: od kwestii personalnych.

Podejściem najbardziej optymalnym kosztowo będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca 2, 3 lub 4 wspólników, z których każdy musi mieć w niej przynajmniej 25% udziałów – wówczas unikniesz niepotrzebnego opłacania składek ZUS.

Będziesz więc potrzebował wskazać osoby, które podpiszą się swoim nazwiskiem pod działaniami spółki i redakcji:

 • wspólników – optymalnie 2, 3 lub 4 osoby, ale możemy też stworzyć spółkę 1-osobową, albo mającą więcej niż 4 wspólników – wówczas po prostu zapłacisz dodatkowe składki ZUS (od każdej osoby)
 • członków zarządu (mogących jednocześnie być wspólnikami) – najlepszym rozwiązaniem jest ustanowienie Prezesa zarządu, oraz 1 dodatkowego członka zarządu, który w wybranych kwestiach może działać samodzielnie (chodzi o zabezpieczenie się na wypadek złośliwych działań organów państwowych, szczegóły wyjaśnimy Ci na etapie tworzenia umowy spółki i pełnomocnictw dla tych osób)
 • redaktora naczelnego

Jakie dane tych osób powinieneś przygotować:

 • pełne imię i nazwisko (z ew. drugim imieniem itp.)
 • PESEL
 • adres zameldowania (wraz z gminą, powiatem i województwem)
 • adres do korespondencji (możemy tu też wskazać adres siedziby spółki)
 • dane dowodu osobistego: numer, wystawca, data wydania, data ważności

Każdy ze wspólników powinien też założyć wcześniej ePUAP i konto S24.

Przyszli członkowie zarządu oraz redaktor naczelny, powinni być osobami niekaralnymi (nie będą potrzebne zaświadczenia z KRK, wystarczą oświadczenia).

czy będzie trzeba gdzieś pojawić się osobiście?

Tak. Będą potrzebne dwie osobiste wizyty w Poznaniu:

 1. U notariusza – osoby wskazane jako Prezes zarządu, oraz członek zarządu upoważniony do samodzielnego reprezentowania spółki:
  • wszyscy jednocześnie
  • termin umawiany z kilkudniowym wyprzedzeniem
  • wszyscy muszą mieć przy sobie dowody osobiste
  • wszyscy muszą być doprowadzeni do stanu nie budzącego wątpliwości (czyści, trzeźwi, dobrze ubrani)
 2. W naszym biurze – wszyscy członkowie zarządu oraz redaktor naczelny. Każda z tych osób może pojawić się osobno, terminy umawiamy z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych. Potrzebne będą tylko dowody osobiste.
inne wizyty osobiste

Już po założeniu właściwej spółki, dowolny członek zarządu upoważniony do jej samodzielnego reprezentowania będzie musiał pojawić się z dowodem osobistym i przygotowanymi przez nas dokumentami:

 1. W dowolnym oddziale banku, w którym chciałbyś mieć konto firmowe.
 2. W oddziale Poczty Polskiej właściwym dla siedziby spółki (opcjonalnie, jeśli biuro ma mieć możliwość odbierania korespondencji poleconej).

czy mogę mieć jakieś niestandardowe zapisy w umowie spółki?

Jak najbardziej. Spółkę założymy za pomocą portalu S24 ze standardową umową, jednak z następnym kroku będziemy tą umowę zmieniać notarialnie. Dodamy w niej:

 • zapisy zabezpieczające Twoje interesy na wypadek próby zajęcia czyichś udziałów przez komornika (gdyby wspólnicy okazali się nie do końca wiarygodni)
 • zapisy regulujące kwestie spadkowe (aby w przypadku śmierci którejś ze wskazanych osób spółka nadal pozostała pod Twoją wyłączną kontrolą)
 • dodatkowe kody PKD
 • zapisy o kadencji zarządu i inne niestandardowe, jakie wcześniej z Tobą uzgodnimy

kto ponosi realną odpowiedzialność w razie czego?

 1. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości swojego wkładu – np. jeśli Twoja spółka będzie mieć kapitał zakładowy 5000 zł i 2 wspólników po 50%, ich odpowiedzialność jest ograniczona do 2500 zł.
 2. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki – to właśnie na nich spoczywa największe ryzyko (głównie materialne).
 3. Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność z art. 37-49 Prawa prasowego za publikowane materiały i działanie redakcji. Nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki.

w jakich miastach spółka może mieć siedzibę?

Od roku 2013 współpracujemy z firmą Biuro 29, która posiada siedziby w reprezentacyjnych miejscach w 8 polskich miastach:

 • Poznań – ul. Święty Marcin 29/8
 • Gdańsk – ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811
 • Katowice – ul. Warszawska 40/2A
 • Kraków – ul. Szlak 77/222
 • Łódź – ul. Narutowicza 40/1
 • Szczecin – ul. Łokietka 5/2
 • Warszawa – ul. Hoża 86 lok. 410
 • Wrocław – ul. Piłsudskiego 74 lok. 320

Jeśli nie masz jakichś konkretnych planów odnośnie korzystania z tej siedziby również do innych celów, sugerujemy wybór Poznania – i tak będziemy musieli się spotkać u notariusza właśnie w Poznaniu. A poza tym jest to główna siedziba Biura 29, więc wszelkie niestandardowe wymagania omówisz właśnie tam.

czy mogę zlecić księgowość spółki komu innemu?

Jak najbardziej. Standardowo księgowością naszych spółek zajmuje się nasz partner z Wrocławia, ale oczywiście możesz powierzyć ją również komuś innemu. Powinieneś jednak pamiętać o kilku istotnych różnicach pomiędzy prowadzeniem księgowości dla spółki, a dla jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • spółka jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość
 • spółka musi również przygotowywać coroczne sprawozdania finansowe ze swojej działalności: bilans oraz rachunek zysków i strat
 • spółka jest inaczej traktowana przez urzędy pod kątem różnego rodzaju kontroli

W praktyce więc:

 • prowadzenie usług księgowości i powiązanych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo droższe, niż prowadzenie uproszczonej księgowości dla działalności gospodarczej
 • nie wszystkie biura rachunkowe się tego podejmują, a co gorsza, nie wszystkie robią to dobrze
 • obsługa pełnej księgowości wymaga też pracy na miejscu, po naszej stronie (gromadzenie i obróbka dokumentów przed wysłaniem ich do biura)

Oznacza to, że wybór innego biura rachunkowego wyłącznie w celu zaoszczędzenia kilkuset zł miesięcznie nie ma sensu, a może wręcz mieć potencjalnie groźne konsekwencje.

kiedy rozważać inne biuro rachunkowe?

Usługi innego biura rachunkowego powinieneś rozważać w sytuacji, gdy:

 • planujesz wykorzystanie tej samej spółki także do innych celów
 • będą się one wiązały z agresywną grą rynkową albo agresywną optymalizacją podatkową i boisz się, że już samo pytanie księgowego o szczegóły może skutkować obowiązkiem doniesienia do organów państwa
 • masz zaufanego księgowego-doradcę (np. w ramach rodziny), którego możesz w pełni bezpiecznie zapytać o cokolwiek

czy będę miał dostęp do dokumentów spółki?

Oczywiście. Wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe przechowujemy na platformie Fakturownia, do której dostaniesz dostęp pozwalający na wgląd 24/7 we wszystko, co się dzieje w Twojej spółce.

Dokumenty wymagane do przechowywania w formie papierowej przechowujemy w Poznaniu. W razie potrzeby możemy w każdej chwili udostępnić Ci ich skany.

ile to wszystko będzie kosztować?

Najważniejsze koszty związane z samą spółką to:

 • rejestracja spółki i tytułów prasowych, opłaty sądowe i notarialne (jednorazowe)
 • wynajęcie siedziby (opłata miesięczna lub roczna, dodatkowe usługi biura płatne co miesiąc)
 • obsługa księgowa (miesięczne + raportowanie płatne rocznie)

Samo założenie spółki z o.o., zarejestrowanie jej jako wydawcy i wynajęcie siedziby wraz z usługami na pierwszy rok powinno zamknąć się w kwocie 4 tysięcy złotych (dokładne koszty zależą od bardzo wielu szczegółów).

Koszt miesięczny prowadzenia jeszcze bardziej zależy od różnych szczegółów – w szczególności:

 • czy chciałbyś w ramach tej spółki i/lub wynajętej siedziby prowadzić jeszcze jakąś inną działalność
 • czy chciałbyś za pośrednictwem tej spółki zatrudniać jakichś pracowników do innych celów (aby w razie czego być zabezpieczonym kapitałem 5000 zł)
 • jak intensywnie chciałbyś pozorować pracę redakcji (w grę wchodzą np. płatne ogłoszenia rekrutacyjne w bardziej renomowanych portalach pracy, a nie tylko w darmowych miejscach)

W najprostszym przypadku, suma miesięcznych kosztów zamyka się w 2 tysiącach złotych.

czego do tych kosztów nie wliczamy?
 • właściwych usług IT
 • zakupu infrastruktury serwerowej oraz usług hostingowych
 • prądu i innych kosztów eksploatacyjnych
 • kosztów prac związanych z brandingiem (np. tworzeniem logotypów i innych grafik)

jak będziemy się rozliczać?

Masz do wyboru 3 modele rozliczeniowe:

 1. W pakiecie Agencja informacyjna wszystkie powyższe usługi otrzymujesz w cenie abonamentu – przy czym:
  • podpisujesz umowę na minimum 4 miesiące
  • pierwszy miesiąc opłacasz z góry (z tej wpłaty finansujemy wszystkie koszty jednorazowe i pierwszy rok wynajmu biura)
 2. Możemy rozliczać się za konkretne usługi – wówczas dostajesz od nas co miesiąc jedną fakturę, na której masz osobne pozycje:
  • usługi IT (np. Serwis informacyjny)
  • usługi rejestracji i prowadzenia spółki
  • usługi prowadzenia pozorowanej redakcji
  • inne uzgodnione usługi
 3. Możemy również rozliczać się wyłącznie z naszych usług, a za usługi naszych partnerów będziesz rozliczać się bezpośrednio z nimi. Uprzedzamy jednak, że w praktyce ten model jest najdroższy.

nadal mam pytania…

Jeśli powyższy tekst nie odpowiada na wszystkie Twoje pytania, skontaktuj się bezpośrednio z nami: